Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Aktualności

 

 

Odbiór świadectw maturalnych

Drodzy absolwenci,

wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 roku od godz. 11⁰⁰ przy głównym wejściu do szkoły. Prosimy o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki , własny długopis i zachowanie bezpiecznej odległości).

Czytaj więcej...

Specjalistyczne wykłady Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w Szkole na górce

W okresie zdalnego nauczania uczniowie klas Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki wzięli udział w lekcjach – webinariach pt. „Całe gospodarstwo w smartfonie – 365 FarmNet – kompletne oprogramowanie dla gospodarstwa”. Prowadzący szkolenie przedstawiciel Claasa Roman Bathelt doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadził 10 zajęć warsztatowych na temat jak wykorzystać dane satelitarne do zarządzania gospodarstwem, jak stworzyć mapy aplikacyjne czy monitoring rozwoju roślin.

Czytaj więcej...