Składanie ciągnika przerwane

Z  powodu przerwy od zajęć  praktycznej nauki zawodu prace nad projektem Ursusa klas Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki zostały przerwane. Uczniowie z niecierpliwością czekają powrotu  na zajęcia i dalszy ciąg składania Ursusa. Kolejne pracę, jakie zostały do dokończenia to założenie kabiny, błotników oraz całej instalacji elektrycznej.

Zajęcia e-learningowe

Klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki 30 i 31 marca uczestniczyły w lekcjach e-learningowych organizowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, a prowadzonych przez doktoranta Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pana Romana Bathelta. Temat lekcji to "Rolnictwo precyzyjne jako system rolnictwa". Uczniowe wszystkich klas TMRiA mogli zadawać pytania, włączyć się do dyskusji lub pisać komentarze.