Kolejna lekcja z organizowana przez nauczycieli przedmiotów zawodowych dla klas Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki prowadzona przez pana Romana Bathelta odbyła się 6 i 7 kwietnia. Temat lekcji to "Systemy jazdy równoległej jako najpopularniejsze rozwiązanie rolnictwa precyzyjnego".  Współpraca między Zespołem Szkół nr 1 w Opatowie a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie trwa.