Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki odbyli kolejne zajęcia online na temat "Gorsza strona pracy rolnika - ewidencje i inne dokumenty jakie muszą sporządzać". Uczniowie poznali zasady zapisywania i monitorowania własnego gospodarstwa i dokumenty, jakie  muszą posiadać aby sprawnie zarządzać gospodarstwem. Kolejne lekcje 20 kwietnia.