Nasza młodzież w 27 Finale WOŚP

Z inicjatywy Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża młodzież z Naszej Szkoły zgodnie z tradycją od wielu lat wzięła udział w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzi wolontariusze kwestowali w dniu 13 stycznia w miejscach swego zamieszkania. Wieczorem, przed „światełkiem do nieba” wszyscy wolontariusze dotarli do Sztabu WOŚP w Opatowie i rozliczyli się z kwestowania. Nad organizacją i ich bezpieczeństwem czuwali nasi opiekunowie: Szczepan Madej, Robert Gubernat i Paweł Weselak. Ponadto młodzież miała wsparcie Sztabu WOŚP i policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. 22 wolontariuszy zebrało łącznie 6.129,07 złotych (sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych siedem groszy).
WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA!!!